lagenti

lagenti
lagénti, -ẽna, -ẽno intr. 1. NdŽ, ristele, pamažu bėgti, važiuoti: Nesmagiai važiavom, tik ristelyte lagẽnom Ds. O kurgi tu taip kiauliarisčiu lagenì? Slm. Lagẽna, kol dar sveikatos turi, o kai pristigs, tai ir kojų nepavilks Žl. Šuva lagena paskum vežimą Tsk. Mažai šeri arklį, kad vos lagena Slk. Bėkim smarkiau, dabar lagẽna kaip su kiaušiniu Dgl. Kad ir blogas kelias, ale lagenì po kiek, vis greičiau, kaip pėsčias Sdk. Toks tolumas! – kaip šuva lagenk mat pas juos kas rytą Km. 2. Kos47 eiti, iškėlus galvą: Lagena kaip kumeliukas paskui kumelę Ds. \ lagenti; atlagenti; išlagenti; nulagenti; palagenti; parlagenti; prilagenti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • atlagenti — intr. pamažu atbėgti, atvažiuoti, atkramenti: Tai atlagenaĩ tokioj bekelėj Ut. Atlagenk, kumelėlę insispraudęs Ktk. Lag, lag, lag ir atlagẽno Ds. lagenti; atlagenti; išlagenti; nulagenti; palagenti; parlagenti; prilagenti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bidzenti — bidzenti, ẽna, ẽno intr. Trgn, Rk iš lėto mažais žingsniais bėgti, risnoti, caknoti, lagenti: Jo arklys nebėga, tik bidzẽna Aln. Jis dar toks mažiukas, nespėja eit su manim, vis ristele bidzẽna Paį. Kur tik aš einu, ir vaikas paskui mane… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išlagenti — intr. išbėgti: Pusberniai jau vėl išlagẽna iš gryčios Slm. lagenti; atlagenti; išlagenti; nulagenti; palagenti; parlagenti; prilagenti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lagasuoti — lagasuoti, uoja, ãvo intr. Ūd skubiai eiti, lagenti: Kad skuodžia, kad lagasuoja – net kakta apšarmojus Al …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lagenimas — lagẽnimas sm. (1) → lagenti 1: Lagẽnimas arklio – nusibodo ir važiuot Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • laglenti — laglenti, ẽna, ẽno žr. lagenti 1: Laglẽno laglẽno paskui kožną, ir išsijuokė merga Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nulagenti — intr. ristele nubėgti: Nė kitos dienos nesulaukusi, dar šį vakarą nulageno į aptieką Vaižg. Pasakė kažin kokį žodį ir nulagẽno tolyn Slm. Tik nulagẽnom an šieną, ir pradėjo šnioryt Ds. lagenti; atlagenti; išlagenti; nulagenti; palagenti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palagenti — intr. truputį pabėgti ristele: Palagenù ir vėl varaus Ds. lagenti; atlagenti; išlagenti; nulagenti; palagenti; parlagenti; prilagenti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parlagenti — intr. Ktk palengva parvažiuoti: Per pusę valandos vis dėlto parlagẽnom namo Ant. lagenti; atlagenti; išlagenti; nulagenti; palagenti; parlagenti; prilagenti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prilagenti — intr. 1. pribėgti: Tik paminėk ateit, tai ir prilagẽna Ds. 2. prk. priverpti: Ve, pažiūrėk, dūšel, kiek prilagenau, – rodo žmona savo vyrui, vis tą pačią verpstį imdama iš aruodo Upn. lagenti; atlagenti; išlagenti; nulagenti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”